“เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ” บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ตลอดเดือนเมษายน 2565

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศ บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2565 และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตในการรักษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ตลอดเดือนเมษายน 2565

 

     รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศ บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2565 และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตในการรักษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ตลอดเดือนเมษายน 2565 พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างของการทำงานที่เสียสละ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ โดยทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญาในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทย และยังทรงเผื่อแผ่ไปยังราษฎรประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะภารกิจของสภากาชาดไทย ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 45 ปี ทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาดไทยหลากหลายด้าน ทั้งบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ ทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิต รวมทั้งสนับสนุนงานบริการโลหิต patek philippe replica เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต และประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ ความปีติยินดี และภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคโลหิตอย่างยิ่ง ส่งผลทำให้มีผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการพัฒนางานบริการโลหิตอย่างต่อเนื่องเสมอมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”

    ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตลอดเดือนเมษายน 2565  

  • ลงนามถวายพระพร Online คลิก https://portal.redcross.or.th/signing
  • บริจาคโลหิต พร้อมโพสต์ภาพและข้อความติด Hashtag #เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ
  • บริจาคเป็นหมู่คณะ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดรถรับ-ส่ง มาบริจาค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1760, 1761

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.