เป็นพาหะธาลัสซีเมีย บริจาคโลหิตไดหรือไม่?

ผู้บริจาคโลหิตที่พาหะธาลัสซีเมีย ไม่เป็นข้อห้ามในการบริจาคโลหิต ถ้าตรวจความเข้มข้นโลหิตผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถบริจาคโลหิตได้
🔴ผู้หญิง ต้องมีค่าความเข้มข้นโลหิต ระหว่าง 12.5 – 16.5 กรัม ต่อเดซิลิตร
🔴ผู้ชาย ต้องมีค่าความเข้มข้นโลหิต ระหว่าง 13.0 – 18.5 กรัม ต่อเดซิลิตร

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.