โลหิตหมู่พิเศษ

 
ความสำคัญของโลหิตหมู่พิเศษ

หากผู้ที่มีหมู่โลหิต Rh- ต้องรับโลหิตในการรักษาพยาบาลจำเป็นต้องได้รับโลหิตที่มีหมู่ Rh- ด้วยเหมือนกัน เพื่อป้องกันการกระตุ้นการสร้างแอนติบอดี ต่อแอนติเจน ดี ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่มีโลหิตหมู่ Rh- ที่ยังไม่สร้างแอนติบอดี ต่อแอนติบอดี สามารถรับโลหิตหมู่ Rh(+)ve ได้ แต่สามารถให้ได้เพียง 1 ครั้ง เพราะการรับโลหิตหมู่ Rh(+)ve อีก ร่างกายจะสร้างแอนติบอดีทำลายเม็ดโลหิตแดง Rh(+)ve อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้       

 

   

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.