วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2563 “ให้เลือด สุขภาพดี โลกน่าอยู่”

14 มิถุนายน 2563 วันผู้บริจาคโลหิตโลก
Give blood and make the world a healthier place
“ให้เลือด สุขภาพดี โลกน่าอยู่”

🩸การบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยกับผู้ป่วย
ทำให้ผู้ให้และผู้รับ มีความสุขใจ  คุณภาพชีวิตดี สังคมและโลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.