ร่วมน้อมรำลึกบริจาคโลหิตอุทิศถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 6

ร่วมน้อมรำลึกบริจาคโลหิตอุทิศถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 6

   

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอุทิศถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 6 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ

          ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลาง ในการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยเฉลี่ยจะต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ 2,000 – 2,500 ยูนิตต่อวัน จึงจะเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติที่ต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ จะเห็นได้ว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน (ยกเว้นวันที่ 1มกราคม ของทุกปี) ซึ่งเป็นวันหยุดทำการประจำปีเท่านั้น อีกทั้ง ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชิญชวนหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตลอดจน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเนื่องในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมใจบริจาคโลหิตในโครงการ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมบริจาคโลหิตอุทิศถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 6” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 – 19.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีต และเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556

          จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยบริจาคโลหิตอุทิศถวายพระกุศลฯ ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร บริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต  และในส่วนภูมิภาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดลพบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอทุ่งสง) จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ตและงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้บริจาคโลหิตทุกท่านที่มาบริจาคโลหิตจะได้รับ “พระรูปสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชิรญาณสังวร” เป็นที่ระลึก

**********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.