มาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19 การคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต

       

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.