ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนมอบความสุขแบ่งปันโลหิต ช่วยเด็กป่วยโรคเลือด

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนร่วมแบ่งปันความสุข บริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยเด็กโรคเลือดในโครงการ บอกบุญ ปันให้โลหิต ให้น้อง ตลอดเดือนกันยายน 2562  เพื่อให้มีโลหิตรักษาอย่างสม่ำเสมอ และ ร่วมบริจาคของเล่น และตุ๊กตาในสภาพดี เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจให้น้องๆในโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต ร่วมบริจาคได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

          นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัด โครงการ “บอกบุญ ปันโลหิต ให้น้อง”  เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือด  ตลอดเดือนกันยายน 2562  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้ป่วยเด็กโรคเลือด  โดยเฉพาะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย   ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูก ต้องใช้โลหิตในการรักษาเป็นประจำตลอดชีวิต จากข้อมูลของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2561 พบว่าในประชากรไทย มีผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียประมาณ 6 แสนคน และ ในแต่ละปีจะมีเด็กทารกเกิดใหม่เป็นโรคนี้ประมาณ 12,125 ราย  นอกจากนี้ ยังมีเด็กที่ป่วยเป็นโรคเลือดอื่นๆ เช่น โรคฮีโมฟีเลีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น ดังนั้น โลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับจากการบริจาค ร้อยละ 23 จะถูกนำไปใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคเลือดเหล่านี้ ดังนั้นเพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงต้องมีการรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง  หากมีปริมาณโลหิตอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคของเล่น และตุ๊กตา ในสภาพดี เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจกับน้องๆ ผู้ป่วยเด็ก โรคเลือดและเด็กพิเศษอื่นๆ อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กและผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น

          ร่วมบริจาคโลหิต ของเล่นและตุ๊กตา ตลอดเดือนกันยายน 2562 ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแค  และในส่วนภูมิภาค ได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 – 99 ต่อ 1101, 1752, 1761, 1771

*******************

ขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเผยแพร่ข่าวนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต

โทร.0 2256 4300,0 2263 9600-99 ต่อ 1760,1761 

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.