บริจาคโลหิตก่อนกำหนดได้หรือไม่?

การบริจาคโลหิตกำหนดให้บริจาคได้ ทุก 3 เดือน รวมเป็น 4 ครั้งต่อปี เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต ยกเว้นกรณีจำเป็นที่จะต้องบริจาคก่อนกำหนด สามารถบริจาคก่อนกำหนดได้ ไม่เกิน 14 วัน ได้เพียงปีละ 1 ครั้ง

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.