ทำไมต้องเพิ่มความถี่การบริจาคโลหิตต่อปีเพิ่มขึ้น?

การบริจาคโลหิต เพิ่มอีก 1 ครั้ง ต่อปี
▶️จาก 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง
▶️จาก 2 ครั้ง เป็น 3 ครั้ง
▶️จาก 3 ครั้ง เป็น 4 ครั้ง

ทำให้มีโลหิตเพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้ป่วย เพราะการบริจาคโลหิต 1 ครั้งสามารถนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตได้มากกว่า 3 ชนิด ได้แก่ พลาสมา เกล็ดเลือด และเม็ดเลือดแดง พลาสมายังสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยา จึงช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.