ทำอย่างไรให้ผู้บริจาคมีสุขภาพดี ไม่มีภาวะซีดหรือโลหิตจาง?

🔴ธาตุเหล็กมีความสำคัญต่อผู้บริจาคโลหิต เพราะจะช่วยทดแทนธาตุเหล็กที่สูญเสียไปจากการบริจาคโลหิต 🔴ผู้บริจาคโลหิตประจำ ควรรับประทานธาตุเหล็กที่ได้รับจากการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

 

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.