ชวนชาว TikTok “ร้อง เต้น เล่นลิปซิงค์” เพลง Give Blood…Give Lives กับโครงการ BRAND’S Young Blood 2023

     ‘ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  X ‘แบรนด์ ซันโทรี่’ ชวนเหล่า TikToker ส่งคลิปประกวด “ร้อง เต้น หรือเล่นลิปซิงค์” ผ่านเพลง Give Blood Give Lives แสดงพลังเลือดใหม่ของคนรุ่นใหม่ กับโครงการ “BRAND’S Young Blood 2023 พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” ชิงทุนการศึกษา และเกียรติบัตร พร้อมรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด ดื่มฟรี! ตลอดทั้งปี

     สำหรับโครงการ  BRAND’S Young Blood 2023 ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังเลือดใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • กิจรรม BRAND’S Young Blood New Blood ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั่วประเทศ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง (Fixed Station) และหน่วยเคลื่อนที่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  • กิจกรรมการประกวด หรือ BRAND’S Young Blood Game Creator ในหัวข้อ BRAND’S Young Blood Hero กิจกรรมที่สนับสนุบให้นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี ได้มีโอกาส แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ ด้วยแนวคิดรณรงค์การบริจาคโลหิต สร้างจิตสำนึก และความภูมิใจของการเป็น “ผู้ให้” ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพแข็งแรงมาร่วมบริจาคโลหิต กู้วิกฤติโลหิตขาดแคลนและสำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี

        คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

  1. ต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 23 ปี
  2. ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย
  3. ผู้ส่งผลงาน 1 คน หรือ 1 ทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) สามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน
  4. ครอบครัวของพนักงาน บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
 
     ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดคลิป TikTok ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566 และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดกิจกรรมฯ ได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร โทร.02-255-4567, 02-263-9600 ต่อ 1743, 1752 และ 1753

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.