ข่าวประชาสัมพันธ์

กาชาด ขอเชิญเช่าบูชา “บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” เสริมมงคลชีวิต ให้สุขภาพดี เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

อ่านต่อ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.