Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

1 ล้านคนบริจาคโลหิตเพียงปีละ 1 ครั้ง 6 หมื่นคนที่บริจาคโลหิต 4 ครั้งต่อปี โลหิตไม่เพียงแต่ช่วยชีวิต ขอแค่บริจาคเพิ่ม จาก1 ครั้ง เป็น 2 ครั้งต่อปี Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.