ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.