ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่ง พยาบาล 3-5 งานรับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยมบางแค และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่ง พยาบาล 3-5 งานรับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยมบางแค และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.