ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย (รับสมัครเฉพาะบุคลากรในสภากาชาดไทย) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 เลขที่ตำแหน่ง 354 ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย (รับสมัครเฉพาะบุคลากรในสภากาชาดไทย) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 เลขที่ตำแหน่ง 354 ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.