ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.