ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคลากรรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคลากรรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.