ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.