ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ จำนวน 5 อัตรา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ จำนวน 5 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.