ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (รายวัน) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (รายวัน) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.