ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 3 อัตรา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 3 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.