ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.