ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.