ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงินและบัญชี

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงินและบัญชี

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.