ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.