ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน