ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(ชั่วคราว) ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต จํานวน 1 อัตรา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(ชั่วคราว) ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต จํานวน 1 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.