ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) งานบริหารเภสัชภัณฑ์และการตลาด จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) งานบริหารเภสัชภัณฑ์และการตลาด จำนวน 1 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.