ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.