ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.