ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับเลือกเป็นลูกจ้างประจำ งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับเลือกเป็นลูกจ้างประจำ งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.