ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.