ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.