ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.