ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วสภากาชาดไทย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วสภากาชาดไทย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.