ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) 3 อัตรา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) 3 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.