ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.