ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ(ชั่วคราว) ภาคฯ 12

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ(ชั่วคราว) ภาคฯ 12

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.