ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.