ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพยาบาล 3-5 งานรับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยมบางแค จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพยาบาล 3-5 งานรับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยมบางแค จำนวน 1 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.