ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนิติกร 3-5, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 และพยาบาล 3-5 จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนิติกร 3-5, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 และพยาบาล 3-5 จำนวน 3 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.