ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายในสภากาชาดไทย)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายในสภากาชาดไทย)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.