ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3-5 จำนวน 3 อัตรา (ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3-5 จำนวน 3 อัตรา (ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.