ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต จานวน 3 อัตรา (รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายในสภากาชาดไทย)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต จานวน 3 อัตรา (รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายในสภากาชาดไทย)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.