ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 จำนวน 1 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.