ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน(ชั่วคราว)

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน(ชั่วคราว)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.