ประกาศ เรื่อง ขยายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ประกาศ เรื่อง ขยายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.