ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว)

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.