ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์(ชั่วคราว) จังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์(ชั่วคราว) จังหวัดนครสวรรค์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.